شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸

منشور

کدامین گزینه، اصلاح یا انقلاب؟ - بخش سوم
جواد رضایی میرقاید

حکومت اسلامی تاکنون نشان داده علاوه بر نیرنگ، زبان زور را خوب می فهمد زیرا راز ماندگاری خود را در توسل جستن بدان...

درباره پیش نویس منشور

در نظام سلامت کشور ما؛ میزان مشارکت مالی باید بر اساس "توان مالی" افراد، و میزان برخورداری از خدمات سلامت باید بر اساس "نیاز" افراد باشد....

پاسخ احمد پورمندی به پرسش‌هایی در باره منشور "بسوی حزب"
احمد پورمندی

این سند با شفافیت از محترم بودن مالکیت خصوصی و محدود کردن برخی از نتایج آن بوسیله دولت دفاع می کند. دوستان...

سياست

سیمای امپریالیسم در قرن بیست و یکم
صادق شکیب

در عصر انقلاب فناوری پیش رفته ی دیجیتال، اقتصاد سرمایه داری بنا به ماهیت سودجویانه اش قادر به ایجاد شغل های جدید در دیگر زمینه ها برای نیروی...

کیستی و چیستی حزب چپ ایران (فداییان خلق)
نادر عصاره

گذار به برآمد چپ و اپوزیسیون دموکراتیک در سپهر سیاسی کشور و به شکست کشاندن جمهوری اسلامی در تداوم حذف...

1 نظر
آیا چپِ خوب چپِ مُرده است؟
سینا ششگلانی

تاریخ صد و پنجاه ساله ی مبارزه در ایران علیه استبداد نشان می‌دهد، جریاناتی می‌توانند تاثیر سیاسی مشخص داشته باشند که از دل یک ضرورت تاریخی بیرون...

گفتگو

دوازده سال تلاش برای تشکیل حزب چپ ایران
بهروز خلیق
تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در روز دوازدهم فروردین ماه سال جاری در کنگره ی موسس این حزب در شهر کلن آلمان با واکنش های مختلفی روبرو شده است. اخبار روز در حد امکانات خود این...
موثرتراز گذشته در صحنه سیاسی عمل می کنیم
محمد اعظمی
اخبار روز - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و جمعی از کنشگران چپ، پایان هفته آینده به مدت سه روز از 10 تا 12 فروردین(30 مارس...

گزارش‌ها

چگونگی روند انتخاب نام حزب چپ ایران (فداییان خلق)

گزارش رای‌گیری در کنگره مشترک در رابطه با سه گزینه:

1- تعیین نام بر اساس مضمون کار و بدون ذکر فدائی

2- تعیین نام بر اساس ترکیب مضمون...

کنگره بنیانگذار

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

شما هرگز در مقابل نابرابریها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائی...

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و...

گزارش تفصیلی کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کنگره همچنین بر صدور پیام‌هایی به نام خود خطاب به همه ایرانیان پی جوی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی؛ خطاب به کارگران و زحمتکشان؛ به...

گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) این افتخار را داشت که میزبان نمایندگانی از احزاب و تشکل...

پیام کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مردم ايران

وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد...

گفتمان

در ضرورت تشکیل احزاب مدرن دمکراتیک برای تغییر و تحولات دمکراتیک در جامعه
مجید عبدالرحیم پور

ماندن در احزاب و سازمانها و گروهای منقبض شده در خود به بهانه های مختلف و خود راضی کن، کار ساز نیست ، تلاش برای پایه گذاری وساختن حزب دمکراتیک...

پوسته‌ها باید شکافته شوند!
ناصر پسانیده

نسل فدایی امروز ـ در شکل کنونی ـ و بزعم من ـ ازدو نسلِ پیش و پس از انقلاب بهمن قابل تعریف و تجربه هست...

کدامین گزینه، اصلاح یا انقلاب؟ - بخش دوم
جواد رضایی میرقاید

جنبش چپ مردم ایران با تمام ضعفهایی كه دارد قدرتمند اما پراكنده است. این جنبش می...