چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

سود وزیان پروژه هسته ای برای آینده ایران در گفتگو با بهروز بیات

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

آقای بیات بعنوان صائب نظر در زمینه علمی و سیاسی شناخته شده است. در این مصاحبه «به پیش!» با او، توضیحات مسئولانه و مستند ش در باره فن آوری هسته ای در زمینه صنعتی و نظامی از دید علمی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و منافع ملی مردم ایران آموزنده است. این از آن محدود مصاحبه هایی است که باید گوش داد و گم شدن آن در مصاحبه های زیده از حد و شبیه گفتگوهای روزمره، البته خسارتی است برای علاقمندان به آگاهی و شناخت حقیقی. حجت نارنجی نیز پرسش هایش را طرح کرد به جا و با حفظ آرامش برای آقای بیات.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری