چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش اول

۲۵ تير ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

پوستربزرگ خیلی ساده بود میتوانست تاریخ حزب ومبارزات مردم را ازهمان اول تا حال نشان دهد وحتی کسانیکه دراین راه جان باختند نیز گنجانده شود مانندحمید اشرف وخیلی های دیگر درقسمت رای گیری توضیحات باید داده میشد که دیگرسئوالی نباشدآن همهمه وسروصدا جدا تزکیفیت میکاست چون هم مستقیم پخش میشد هم خودش سندی ماندگاراست دلم سوخت که اقای کریمی هرچه دادزد نتوانست مجلس راآرام کندودرکل میتوانست باشکوهتربرگزارشود درعین حال خسته نباشید مخصوصا گردانندگان میدانم فقط راه بردنش چه کارسختی است امیدوارم تجربه برای بعد باشد
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری