سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

جنبش رفع تبعيض در آذربايجان ايران و مناسبات آن با نيروهاي چپ

۱۶ آذر ۱۳۹۸

گفتگوی علیرضا اردبیلی مسئول سایت تریبون با رفیق وهاب انصاری، مسئول گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

دیدگاه‌ها

اين يک دادگاه بود نه يک مصاحبه
درود بر متانت رقيق انصاری
0

افزودن دیدگاه جدید