جمعه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۹

نخستین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق)