سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹

اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی موجب تنش بیشتر و افزايش خطر جنگ در منطقه است!