جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

َفایل صوتی آیت الله منتظری با زیر نویس انگلیسیMontazeri's audio file in English 1988