چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

چگونگی روند انتخاب نام حزب چپ ایران (فداییان خلق)

۱۷ فروردين ۱۳۹۷

گزارش رای‌گیری در کنگره مشترک در رابطه با سه گزینه:

1- تعیین نام بر اساس مضمون کار و بدون ذکر فدائی

2- تعیین نام بر اساس ترکیب مضمون کار و عنوان فدائی

3- تعیین نامی بر اساس عنوان فدائی

گزارش رای‌گیری در کنگره مشترک در رابطه با سه گزینه:

1- تعیین نام بر اساس مضمون کار و بدون ذکر فدائی

2- تعیین نام بر اساس ترکیب مضمون کار و عنوان فدائی

3- تعیین نامی بر اساس عنوان فدائی

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری