جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸

چگونگی روند انتخاب نام حزب چپ ایران (فداییان خلق)

گزارش رای‌گیری در کنگره مشترک در رابطه با سه گزینه:

1- تعیین نام بر اساس مضمون کار و بدون ذکر فدائی

2- تعیین نام بر اساس ترکیب مضمون کار و عنوان فدائی

3- تعیین نامی بر اساس عنوان فدائی

 

(چگونگی روند انتخاب نام حزب چپ ایران ( فداییان خلق

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری