پیام‌ها به کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) | به پيش
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ اوت ۲۰۱۸

پیام‌ها به کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پیام‌های رسیده به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت برگذار کنگره بنیانگذاری.

در زیر، بخشی از پیام‌هایی را می‌بینید که کتبا به کنگره ارائه شده‌اند.

افزودن دیدگاه جدید