يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره‌ی مشترک

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

برگزاری کنگره‌ی مشترک شما دوستان در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که سیاست کشورهای جهان نسبت به مسایل جهانی قابل تعمق و توجه بوده و بحران‌های خاورمیانه که اکثر آنها از سیاست و رفتار دخالت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد وارد مرحله‌ی حساس شده است.

- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

- سازمان اتحاد فدائیان ایران - طرفداران وحدت چپ

- کنشگران چپ ایران

با درودهای صمیمانه

حزب دمکرات کردستان ایران برگزاری کنگره‌ی شما دوستان را به اعضای رهبری و یکایک شرکت‌کنندگان در کنگره تبریک می‌گوید.

برگزاری کنگره‌ی مشترک شما دوستان در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که سیاست کشورهای جهان نسبت به مسایل جهانی قابل تعمق و توجه بوده و بحران‌های خاورمیانه که اکثر آنها از سیاست و رفتار دخالت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد وارد مرحله‌ی حساس شده است.

در کشورمان ایران، جمهوری اسلامی همچنین به سیاست سرکوب مخالفان و ناراضیان در ابعاد وسیعتری ادامه می‌دهد و در همان حال جنبش‌های مردم ایران بویژه در چند ماه گذشته در راستای سرنگونی رژیم در کلیت آن و تحقق مطالبات دمکراتیک و آزادی‌های انسانی و پافشاری بر عدالت و یکسانی بوده و این نشان می‌دهد که هیچ امیدی به کمترین اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشته است، در چنین شرایطی ضروری است که کنگره‌ی شما دوستان با واقع‌بینی و نیز واقعیت وضع موجود در ایران و خواست‌های مردم و ملیت‌های ایران به همه مسائل پرداخته و نتایج مباحثات کنگره به مصوباتی منتج گردد که هم‌صدایی با مردم را شفافتر و زمینه‌ی همکاری با احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون واقعی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم نماید.

حزب دمکرات کردستان ایران

مرکزیت سیاسی

حسن شرفی

افزودن دیدگاه جدید