دعوت به شرکت در مراسم اول ماه مه در پاریس

صدای کارگران و سایر جنبش های اجتماعی مردم ایران را پر طنین کنیم!

دوشنبه, 30. آوریل 2018 - 11:53

سندیکاهای کارگری فرانسه همچون سال های گذشته در روز اول ماه مه، با برپائی تظاهرات و راهپیمائی، خواسته های خود را در دفاع از حقوق کارگران و علیه سیاست‌های اقتصادی سرمایه داری حاکم، اعلام می دارند.

سندیکاهای کارگری فرانسه همچون سال های گذشته در روز اول ماه مه، با برپائی تظاهرات و راهپیمائی، خواسته های خود را در دفاع از حقوق کارگران و علیه سیاست‌های اقتصادی سرمایه داری حاکم، اعلام می دارند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) که خود را متعلق به جنبش جهانی چپ می داند بر این باور است که آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دموکراسی در هم تنيده اند. حزب ما که از آزادی سازمان‌يابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، دفاع می کند، بر تامين حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بيکاری و تضمين اشتغال و خدمات درمانی، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر برای گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشارد.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مناسبت فرار رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر از هم میهنان عزیز تقاضا می کند که صدای دادخواهی کارگران و زحمتکشان ایران را علیه جمهوری اسلامی که مانع اعمال اراده آزاد مردم و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک جامعه است، پر طنین کنند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) که برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می کند، از هموطنان آزاده دعوت می کند که در چادرهایی که توسط هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه در پاریس، در مسیر راهپیمائی سندیکاهای کارگری با هدف دفاع از خواسته های کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی مردم ایران بر پا شده است، شرکت کنند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)- پاریس

یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 برابر 29 آوریل 2018

 

 

محل چادر هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه:

94-96 Boulevard de l'Hôpital Paris 13em

Metro : Saint Marcel

ساعت 14:30

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.