چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارشی از مراسم اول ماه مه در پاریس

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

امسال شعار مرکزی راهپیمایان علیه سیاست های اقتصادی مانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه متمرکز بود. در نتیجه این سیاست ها، فشار بر کارگران و کارکنان فرانسوی طی دوره کوتاه ریاست جمهوری مکرون، افزایش چشمگیری یافته است.

به دعوت سندیکاهای ث ژ ت/اف اس او/سوليدر/اونف سنديكاى دانشجوئى، به مناسبت اول ماه مه،- یازدهم اردیبهشت- روز جهانی کارگر- راهپیمائی گسترده ای در عموم شهرهای فرانسه برگزار شد. سنديكاى اف، او كه قرار بود با بقيه همراه شود، در روز اخر عدم شركت خود را اعلام نموده بود. امسال نيز شاهد پراكندگى صفوف سنديكا هاى فرانسوى بوديم. این تظاهرات در واقع در پى يكدوره گرد همائى ها و اعتصاب هاى كاركنان راه اهن ملى فرانسه و اعتصاب دانشگاه، در اعتراض به تغير قوانين پذيرش و نيز كاركنان شرکت هواپیمائی اير فرانس، بوقوع پيوست.

امسال شعار مرکزی راهپیمایان علیه سیاست های اقتصادی مانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه متمرکز بود. در نتیجه این سیاست ها، فشار بر کارگران و کارکنان فرانسوی طی دوره کوتاه ریاست جمهوری مکرون، افزایش چشمگیری یافته است. افيش هائى از ث ژ ت با نوشته "مكرون فرانسه فروختنی نيست" در اشاره به قصد دولت مكرون براى خصوصى كردن راه اهن ملى فرانسه و اير فرانس به نمایش گذاشته شده بود.

در پاریس بیش از بیست هزار تن از مردم در این راهپیمائی که قرار بود از میدان باستیل آغاز و تا میدان پلاس دی تالی ادامه یابد، شرکت داشتند. این راهپیمائی از همان آغاز به دلیل درگیری بیش از هزار تن ار انارشیست ها، معروف به "بلک بلوک" با پلیس، به میدان ضد و خورد تبدیل شد. این درگیری ها، به پلیس بهانه داد تا تظاهرات را متوقف کند. اما پس از پافشاری سندیکاها، برای ادامه تظاهرات، پليس صف را به سه مسير تقسيم كرد. بدین ترتيب پس از سه ساعت اختلال، تظاهرات انجام شد. اما همين مسئله ترافيك بخشى شهر پاريس را بشدت مختل كرد. این سومین بار است که راهپیمائی اول ماه مه در پاریس به صحنه درگیری انارشیست ها، که مجهز به مواد آتشزا و بمب های صوتی و سنگ و گاز اشک آور بودند با پلیس، تبدیل می شود. امسال شدت درگیری نسبت به سال های قبل شدیدتر بود و تعدادی از ماشین های پلیس و برخی ساختمانها نیز طعمه آتش سوزی شد. صداهای انفجار و دود ناشی از گاز های اشک آور فضای راهپیمائی را تسخیر نموده و عملا خواسته های راهپیمایان را به حاشیه راند. امسال هم آنارشیست ها سازمانیافته تر حضور داشتند و هم تعداد پلیس بسیار بیشتر از سال های گذشته بود و با آمادگی بیشتری به مقابله با آنان پرداختند.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه در پاریس که با برپائی چادرهائی در مسیر راهپیمائی، در این مراسم شرکت داشت، پیش از این، طی فراخوانی از همه هموطنان دعوت کرده بود که با شرکت خود در این حرکت، خواسته های کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی مردم ایران را هر چه پر طنین تر کنند.

شعارها و تراکت های تظاهرات که به زبان فرانسه و فارسی توزیع شد، از اینقرار بودند: دفاع از حق اعتصاب و اعتراض و تظاهرات، ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل و دفاع از آزادی سندیکالیست های زندانی. همچنین شعارهائی علیه اخراجهای گسترده، امنیت شغلی کارکنان، لغو قرار دادهای موقت و سفید امضا و افزایش دستمزد، مطابق با افزایش تورم و برابری دستمزد زنان و مردان و ممنوعیت کار کودکان نیز وجود داشت. افزون بر این، پلاکاردهائی در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی سندیکا و تشکل مدنی و سازمان های سیاسی، در جلو چادرها، نصب شده بود.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه طی اعلامیه کوتاهی وضیعت نابسامان کارگران و اقشار فرودست کشورمان را به زبان فرانسه تنظیم و توزیع نمود، که در آن از جمله آمده است:

  • کارگر ایران از برگزاری مستقل تظاهرات اول ماه مه محروم است، هر تلاشی از سوی فعالان جنبش کارگری همچون سال های گذشته توسط رژیم سرکوب می گردد. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کارگران نه فقط حق برگزاری آزادانه تظاهرات اول ماه مه را ندارند بلکه از داشتن سندیکا و یا هرگونه تشکل مستقل کارگری محروم هستند.

این محرومیت جزئی ازیک سیاست عمومی ضد کارگری و ضدمردمی رژیم حاکم و دولت روحانی است. این نئولیبرالیسم اسلامی همراه با بی کفایتی و فساد گسترده و فراگیر ارگان های دولتی، کشور را در بحران اقتصادی عمیقی فرو برده است که فشار طاقت فرسائی را بر زندگی طبقه کارگر و دیگر اقشار فرودست جامعه تحمیل میکند. ...

برای تغییر این شرایط، ایجاد تشکل های مستقل کارگری مهمترین وسیله ای است که میتواند مبارزه گسترده اما پراکنده کارگری را قوام بخشیده وبا متحد کردن آن رژیم و کارفرمایان رابرای تحقق مطالبات کارگران وادار به عقب نشینی نماید.جنبش گسترده دیماه گذشته شرایط جدیدی در کشور ایجاد کرده است. توازن قوا به نفع مردم تغییر کرده و رژیم در موضع تدافعی قرار گرفته است.طبقه کارگر میتواند با مبارزه متحدانه نقش شایسته ای نه فقط برای مطالبات خود که برای رهائی جامعه از قید و بند استبداد مذهبی حاکم ایفا نماید."

شعارها و پلاکاردها مورد توجه تعداد قابل توجهی از فرانسویان قرار گرفت. در طول مدت چند ساعته تظاهرات، ترانه سرودهای ایرانی و فرانسوی متعلق به جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به طور مرتب پخش می‌شد

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه- پاریس

اول ماه مه 2018- یازده اردیبهشت 1397

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید