چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارش تصویری از مراسم اول ماه مه در برلین

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

امسال غرفه برلین که با پلاکارد حزب چپ ایران (فداییان خلق) آذین داده شده بود، چون سالهای گذشته محل مراجعه علاقه مندان آلمانی و ایرانی چپ ایران بود.

امسال غرفه برلین که با پلاکارد حزب چپ ایران (فداییان خلق) آذین داده شده بود، چون سالهای گذشته محل مراجعه علاقه مندان آلمانی و ایرانی چپ ایران بود. آنها با دیدن اعلامیه حزب به فارسی و آلمانی، جویای برنامه و مشی سیاسی حزب بودند. در فضای صمیمی ایجاد شده در مقابل غرفه، پیوستن رفیق تهماسب وزیری با دختر و داماد و نوه اش به جمع، اوج صمیمیت میان برگزار کننده ها و مراجعین در بزرگداشت روز جهانی کارگر بود.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید