حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، در جشن اول ماه مه درشهر اسن آلمان | به پيش
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ اوت ۲۰۱۸

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، در جشن اول ماه مه درشهر اسن آلمان

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

جشن اول ماه در اسن مثل سال های قبل با راه پيمايی از ساعت ۱۰ صبح شروع شد. در اين راه پيمايی بیش از هزار نفر شرکت داشتند. عده ای از اعضاء حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در منطقه غرب آلمان، تظاهرکنندگان را همراهی کردند.

جشن اول ماه در اسن مثل سال های قبل با راه پيمايی از ساعت ۱۰ صبح شروع شد. در اين راه پيمايی بیش از هزار نفر شرکت داشتند. عده ای از اعضاء حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در منطقه غرب آلمان، تظاهرکنندگان را همراهی کردند.

در محل بزرگی که برای برگزاری جشن و برپايی غرفه های احزاب، سنديکاها  و گروهها در نظر گرفته شده بود، هزاران نفر بعد از راهپیمایی، حوالی ظهر در این محل جمع شدند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، بعد از بنيانگذاری، نخستين برنامه خود را در روز اول ماه مه در شهر اسن برگزار کرد. در چادر بزرگی که اعضاء حزب در محل برپا کرده بودند، پلاکاردها و شعارهائی در دفاع از حقوق و مطالبات کارگران به زبان آلمانی و فارسی با نام حزب نصب شده بود. روی ميز حزب نیز اعلاميه هایی که به مناسبت اول ماه مه به زبان فارسی و آلمانی چيده شده بود استقبال شد. به مناسبت این روز بادکنک هایی که روی آن نام حزب چپ ایران نوشته شده بود، در بین بازدیدکنندگان بویژه کودکانی که با والدینشان به جشن آمده بودند، پخش شد.

تعداد بازديدکنندگان از چادر حزب قابل توجه بود. رفقای حاضر در چادر به سئوالات بازديدکنندگان در مورد حزب و اهداف آن پاسخ می دادند و حزب نوبنياد را معرفی می کردند. حضور جوانان و بخصوص دانشجویان ایرانی در مراسم جشن روز کارگر و بازدید آن ها از چادر حزب و اعلام خوشحالی آن ها از تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)، بسیار محسوس بود.

مراسم جشن اول ماه می همراه با رقص و پایکوبی بیش از چند هزار شرکت کننده در این مکان، تا غروب ادامه یافت. چادر حزب نیز تا پایان این برنامه برپا بود.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید