سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

تاریخ برگزاری: یکشنبه 20 ماه مه

برگزار کنندگان: فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری