سه شنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۶ مارس ۲۰۱۹

بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان، متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات
۱۹ تير ۱۳۹۷

بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان: بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان: - کامبیز قائم مقام: عضو هیئت اجرائی سازمان های جبه ملی خارج از کشور

- یدی قربانی: عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

- کوروش پارسا: عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران

- فرید اشکان: فغال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

 

بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان، متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات

بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان:

                     - کامبیز قائم مقام: عضو هیئت اجرائی سازمان های جبه ملی خارج از کشور

  - یدی قربانی: عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

              - کوروش پارسا: عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران

                           - فرید اشکان: فغال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

زمان: یکشنبه 24 تیر 1397 برابر با 15 ژوئیه 2018

ساعت 22:30 به وقت تهران ( 20:00 به وقت اروپای مرکزی؛ 14 به وقت شرق آمریکا )

آدرس اطاق:

So‌cial Issues & Politics

Human Rights

Goftegouyesiyssi

برگزار کننده: داریوش پارسا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید