پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بزرگ داشت یادمان جان باختگان فاجعه ملی

بخش: 

دیدگاه‌ها

متاسفانه نام بسیاری از رفقا و اعضا سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در این کشتار ها فراموش شده و یا گفته نشده است - لازم است حداقل از آگاهان و دوستانی که در آنزمان با این رفقا هم بند بوده اند و شاهد اعدام آنها - صحبت شود تا شاید اطلاعات این شهدا و بیوگرافی شان برای ثبت در تاریخ گرفته شود -
0

افزودن دیدگاه جدید