سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

گفت و شنود با حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۸ شهريور ۱۳۹۷

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری

تهیه و تنظیم: محمد رضا اسکندری

 

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری

شنبه 25 آگوست 2018 حرب چپ ایران( فداییان خلق) هلند اولین گردهمائی خود را اختصاص به شرایط بحرانی و گذار از آن را برگزار نمود. در این گردهمائی دو سخنرانان، آقایان علی پورنقوی و وهاب انصاری از اعضای رهبری این حزب بود ند به سخنرانی پرداختند. مسئول این جلسه بعهده خانم طاهره خرمی فعال مدنی، مدیر رادیو کوردانه و روان درمان بود.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری