پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

ارزیابی از بحران اجتماعیٕ سیاسی و اقتصادی - راه برون رفت از بحران

۰۹ مهر ۱۳۹۷

بحث و گفتگو دراتاق پالتاکی "گفتکوی سیاسی"

سخنرانان:                            

رئوف کعبی: فعال سیاسی؛ رضا علوی: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی و مهدی فتاپور: تحلیل‌گر سیاسی

ارزیابی از بحران اجتماعیٕ سیاسی و اقتصادی - راه برون رفت از بحران

بحث و گفتگو دراتاق پالتاکی "گفتکوی سیاسی"

سخنرانان:

- رئوف کعبی: فعال سیاسی

رضا علوی: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

- مهدی فتاپور: تحلیل‌گر سیاسی

برگزارکنندگان:

داریوش پارسا

- مریم پورتنگستانی

 

زمان:

یکشنبه 8 مهر 1397 برابر با ۳۰ سپتامبر 2018

1- صحبت‌های میهمانان سخنران

 

2- پرسش و اظهار نظر شرکت کنندگان

 

3- پاسخ‌های میهمانان سخنران

 

4- پرسش و اظهار نظر شرکت کنندگان

 

5- پاسخ‌های میهمانان سخنران

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید