پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

اطلاعیۀ مراسم خاکسپاری و بزرگداشت بیژن هیرمن پور

۱۳ مهر ۱۳۹۷

مراسم خاکسپاری: روز جمعه ۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعتِ ۱۵ (سه بعدازظهر)، در گورستانِ «بورلارن» واقع در شمارۀ ۲۷ خیابانِ بی وِر، ایستگاهِ قطارِ بورلارن

 

مراسم خاکسپاری: روز جمعه ۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعتِ ۱۵ (سه بعدازظهر)، در گورستانِ «بورلارن» واقع در شمارۀ ۲۷ خیابانِ بی وِر، ایستگاهِ قطارِ بورلارن.

27, rue Bièvre 92340 Bourg-la-Reine

RER B, station Bour-la-Reine

 

مراسم بزرگداشت

روز شنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۸ از ساعتِ ۱۶ تا ۲۰ (چهار تا هشتِ بعدازظهر)، در «خانۀ وُکلایِ پاریس»، واقع در شمارۀ ۲ خیابانِ هارله، پاریسِ یک (ایل دو لاسیته)، در آمفی تئاتر لوئی ادموند پتی تی، در نشانیِ زیر برگزار خواهد شد:2, rue de Harlay 75001 Paris (Ile de la Cité)

Auditorium Louis-Edmond Pettiti

Transport : RER B Saint Michel;

Métro Saint Michel ligne 4,

Métro Pont Neuf ligne 1 & 9

Bus : 21, 27

Parking : Place Dauphine

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید