دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۷ می ۲۰۱۹

سی امین سالگرد بزرگداشت یاد جان باختگان تابستان ۶۷ در شهر کلن

۱۸ مهر ۱۳۹۷

فیلم های سخنرانی: محمد اعظمی، امیر حسین بهبودی، جهانگیر اسماعیل پور، فواد تابان.

تهیه و تنظیم: احمد نجاتی

سخنرانی محمد اعظمی در مراسم سی امین یادمان کشتار ۶۷

سخنرانی امیرحسین بهبودی در مراسم سی امین یادمان کشتار ۶۷

سخنرانی جهانگیراسماعیل پور در مراسم سی امین یادمان کشتار ۶۷

سخنرانی فواد تابان در مراسم سی امین یادمان کشتار ۶۷

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید