سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

سخنرانى اسماعيل بخشى قبل از دستگيرى

۲۸ آبان ۱۳۹۷

در روز یکشنبە ٢٧ آبان خبر اسماعیل بخشی و محسن آرمند، دو تن از رهبران کارگران هفت تپە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری