يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

رزم مشترک!

۰۴ آذر ۱۳۹۷

از اعتصابات کارگران هفت تپه و همه اعتراضات مدنی و صنفی زحمتکشان میهنمان دفاع می کنیم!

 

تهیه و تدوین: گروه کار مجازی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

رزم مشترک

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری