يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

گفتگو با رفیق محمد اعظمی عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۷ آذر ۱۳۹۷

پیرامون تحریم های یکجانبه اخیر آمریکا

 

تهیه و تدوین: گروه کار مجازی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

محمد اعظمی عضو هیات سیاسی اجرایی تحریم های یک جانبه امریکا

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری