سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

مصاحبه با فرزام معینی فعال جنبش سیاسی و دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر

۱۶ آذر ۱۳۹۷

تهیه و تنظیم: مهدی اخوان

مصاحبه‌گر: 

تهیه و تنظیم: مهدی اخوان

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری