پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

مصاحبه مهدی اخوان با امیر حسین بهبودی زندانی دو رژیم!

۲۱ دی‌ ۱۳۹۷

تمام آن چیزهایی که آنجا دیده بودم دوباره توی چشم و ذهنم آمد. مثلا آن اتاق تعزیر. آخه اونا در آنجایی که به ما کابل می زنند و خیلی هم شکنجه ناجوری است. آنجا ما چشم بند داشتیم و آن موقع ها اونجوری بود ... من از زیر چشم بندم نگاه کردم و دیدم روی در نوشته شده است اتاق تعزیز!

مصاحبه‌گر: 

تهیه و تنظیم از مهدی اخوان.

مصاحبه با امیر حسین بهبودی.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری