دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

جُنگ کارگری شماره 2

۲۲ دی‌ ۱۳۹۷

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                              

- قصاب تشکلهای کارگری، خواستار چە نوع تشکلی است؟

- یا کار یا بیمه ی بیکاری

- کودکان کار در مواجه با سختی ها و استثمار روزافزون بی دفاعند!

- چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ (بخش دوم)

- اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس – بخش دوم

- نقش«طبقه کارگر» و «جنبش مدنی» در گذار از جمهوری اسلامی ایران

افزودن دیدگاه جدید