جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

مصاحبه با رفیق پرویز نویدی در مورد سیاست های اتحادی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۴ دی‌ ۱۳۹۷

تهیه و تنظیم: مهدی اخوان

مصاحبه‌گر: 

تهیه و تنظیم: مهدی اخوان

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری