جمعه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۹

امکان گذار به دمکراسی و ارتقای ایران به کشور و جامعه توسعه یافته پایدار

۲۷ دی‌ ۱۳۹۷

مجید عبدالرحیم پور در گفتگو با سایت ایران گلوبال                                                                      

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید