جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

ازحرکت های نمادین دختران انقلاب برای آزادی پوشش یکسال گذشت!

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

آن‌ها مصمم به این تصمیم بودند و هستند که برای پیشبرد مطالبات ابتدایی و انسانی خود در یك رژیم دیكتاتوری مذهبی و استبدادی می‌بایست به مبارزات مدنی برای به عقب راندن و حذف قوانین عقب‌مانده و دیگر اجبارات اجتماعی كه موجب تبعیض در جامعه می‌شوند تکیه کنند!

از حرکت‌های نمادین دختران جوانی كه به‌صورت مسالمت‌آمیز و مدنی برای آزادی انتخاب پوشش در نقاط مختلف شهر تهران و دیگر شهرها مانند اصفهان، بجنورد، شیراز، رشت و...روسری‌های خود را از سر برداشتند و به چوبی بستند تا بلكه از این طریق قانون حجاب اجباری را به چالش بكشند یک سال گذشت.

این زنان جوان شجاع باوجوداینکه تک‌تک آگاه بودند که امكان دستگیری و زندانی شدنشان وجود دارد اما تصمیم گرفتند تمام هزینه‌ها را تقبل كنند تا بلکه خواست مشروع حق انتخاب آزاد پوشش را که سال‌هاست نسل‌های نوجوان و جوان كشور برای آن به اشکال گوناگون مبارزه می‌کنند را به‌صورت نمادین در تهران و برخی شهرها به نمایش گذارند.

برای چنین تلاش برحقی می‌بایست به همه زنان، دختران و پسران جوان درود فرستاد. آن‌ها مصمم به این تصمیم بودند و هستند که برای پیشبرد مطالبات ابتدایی و انسانی خود در یك رژیم دیكتاتوری مذهبی و استبدادی می‌بایست به مبارزات مدنی برای به عقب راندن و حذف قوانین عقب‌مانده و دیگر اجبارات اجتماعی كه موجب تبعیض در جامعه می‌شوند تکیه کنند!

این واقعیتی است که نافرمانی مدنی و مبارزات جوانان، دانشجویان، معلمان، کارگران کشورمان برای رسیدن به مطالبات بر حق خود عرصه را بر استبداد حاکم تنگ کرده است. و اتحاد و همبستگی میان این نیروها می‌تواند جمهوری اسلامی را با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگینی در جامعه مواجه سازد و حکومت این موضوع را خوب می‌فهمد و برای جلوگیری از گسترش این وضعیت دست به سرکوب فعالین مدنی و صنفی و سیاسی می‌زند. اما غافل از این است که مطالبات مدنی، صنفی و حتی سیاسی به خواست روشن اقشار مختلف مردم تبدیل‌شده است و این بار دیگر نمی‌تواند به‌راحتی همانند گذشته بدون پرداخت هزینه همه را در شرایط کنونی سرکوب کند.

ما از مطالبات و مبارزات سیاسی، اجتماعی، مدنی، صنفی، برابری طلبانه و آزادیخواهانه مردم کشورمان حمایت می‌کنیم و در این مبارزه همراهشان هستیم!

طرح از بهنام محمدی

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید