چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

جشن نخستین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و 48 -مین سالگرد بنیان‌گذاری جنبش فدائیان خلق!

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

سخنرانان: محمد اعظمی، مهدی فتاپور، بهزاد کریمی، پرویز نویدی به همراه یادمان «مادر لطفی»

در ادامه همراه با موسیقی آذریایجانی با هنرمندی رحمان و گروه موسیقی «دوزگون کایا»

در شهر کلن آلمان

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری