پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 5

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

در این شماره می‌خوانید:                                                                                                                                        

 تشدید بگیروببندها مانع تداوم و گسترش اعتصابات نخواهد شد!

- حوادث کار یا قتل عمد کارگران؟

- جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی (بخش اول)

- فاز دوم سرکوب؛ بهمنی که بر سر رژیم آوار می شود!

- اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس – بخش 4

- افزایش دستمزد تنها با انجام اعتصابات وسیع میسر است!

 

افزودن دیدگاه جدید