پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

اختراع آینده، پسا سرمایه داری و یک دنیای بدون کار

ترجمه فصل هفتم از کتاب «نقد چپ معاصر»

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

یک آینده بهتر چگونه باید ساخته شود؟ استراتژی کلاسیک لنینیستی در مورد قدرت دوگانه ایجاد حزب انقلابی و سرنگونی حکومت دیگر منسوخ شده است.

افزودن دیدگاه جدید