شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

مراسم بزرگداشت مادر لطفی در برلین!

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

یاد فروغ تاجبخش نماد پرآوازۀ خاوران و سمبل امید و ایستادگی در مقابل استبداد را در برلین گرامی می داریم.

یاد فروغ تاجبخش نماد پرآوازۀ خاوران و سمبل امید و ایستادگی در مقابل استبداد را در برلین گرامی می داریم.

زمان: یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳ مارس ۲۰۱۹) از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۷

مکان: برلين، نوستالوژی

Festsaal: Askanienring 93a

13587 Berlin

جزئیات برنامه بزودی اعلان خواهد شد.

 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزودن دیدگاه جدید