دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۷ می ۲۰۱۹

برگزاری اولین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و بزرگداشت جنبش فدائیان خلق در بروکسل

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

تهیه و تدوین: احمد نجاتی

تهیه و تدوین: احمد نجاتی

برگزاری اولین سالگرد حزب چپ ایران فدائیان خلق و بزرگداشت جنبش فدائیان خلق در بروکسل 1

برگزاری اولین سالگرد حزب چپ ایران فدائیان خلق و بزرگداشت جنبش فدائیان خلق در بروکسل 2

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری