سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

8 مارس روز جهانی زن گرامی باد!

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

۰۶ اسفند ۱۳۹۷

سخنرانی ها:

 

چهار دهه مهاجران ايرانی در آلمان و کتاب خوانی؛ ناهيد کشاورز- نويسنده و فعال حقوق زنان                                                                   

اسلام سياسی و زنان؛ ناهيد نصرت- فعال حقوق زنان

اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان در مبارزه علیه تبعیض؛ فرزانه عظیمی – عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

هشتم ماه مارس روز جهانی زن را گرامی می‌داریم

سخنرانی ها:

چهار دهه مهاجران ايرانی در آلمان و کتاب خوانی؛ ناهيد کشاورز- نويسنده و فعال حقوق زنان

اسلام سياسی و زنان؛ ناهيد نصرت- فعال حقوق زنان

اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان در مبارزه علیه تبعیض؛ فرزانه عظیمی –

عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

گرداننده: عفت ماهباز

بخش هنری:

هنرنمائی گروه هنری وارش از آخن

جشن و پايکوبی

زمان: یکشنبه 10 مارس 2019 از ساعت 16 تا 19

مکان: Bürgerhaus Zollstock

Rosenzweigweg 1

50969 Köln

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید