شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

در ضرورت و مبانی همکاری و اتحاد نیروهای چپ

۰۸ اسفند ۱۳۹۷

سخنرانان:

 

 

 

 

 

 

بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رئوف کعبی - فعال سیاسی چپ

فرامرز دادور - فعال سیاسی چپ

بخش: 

دیدگاه‌ها

اتجاد نبروهای چپ یک ضرورت است . شعارهایی مثل کار ، مسکن ، ازادی و عدالت اجتماعی می تواند چپها را جدا از جزئی نگری هر یک از اخزاب و سازمانها د.ور هم گرد اورد . البته من هیچگونه باوری چه به گروه چپ یا راست که در غرب تشگیل شده باشد ندارم ( حزب چپ را تعییر نام یافته فدائیان میدانم هرچند از یک تغییر نام فراتر رفتید ). دولتهای غربی بقدری هار شده اند که مدیریت جوامع را مثل مدیریت بنگاههای تجاری فرض کرده و هر روز با چند خود فروخته ای یک شرکت سیاسی با مسئولیت محدود یا نامحدود ایجاد می کنند . یک اتحاد چپ بدون چون و چرا باید در مقابل مداخلات کشور های غربی جهانخوار بایستد .
0

افزودن دیدگاه جدید