شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

جُنگ کارگری شماره 10

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

در این شماره می‌خوانید:

- تشدید سرکوب، پاسخ خواسته‌های مردم نیست!

- فساد نجومی در پتروشیمی؛ رهیافتی بر وضعیت موجود

- ادامە تبعیضات و نابرابری های مضاعف علیه زنان کارگر در محیط های کار

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش نُهم

- تغییر رویه در دولت روحانی؛ فرصت طلایی برای فعالان کارگری و مدنی                                                                         

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – 5

افزودن دیدگاه جدید