سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

جُنگ کارگری شماره 11

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

در این شماره می‌خوانید:   

 

                                                                                                                                                                        

- تشدید مبارزه یگانه راه خلاصی از فقر و سرکوب است!

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش دوم

- سال نو، سال مبارزه کارگران برای عقب راندن رژیم "جمهوری اسلامی ایران"

- چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ بخش دهم

- به یاد یوسف زرکاری و دیگر کارگران فدایی که در نبرد علیه دیکتاتوری جان باختند!

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – 6

افزودن دیدگاه جدید