جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

با ایجاد نهادهای مردمی به یاری سیل زدگان بشتابیم!

مهار فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است!

۰۶ فروردين ۱۳۹۸

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از دوستداران حزب و از هم‌میهنان در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند که با ایجاد نهادهای مردمی و با بهره‌گیری از ابتکارات خود و با خنثی کردن موانع حکومتی، به یاری آسیب دیدگان سیل بشتابند. کشور ما با یک فاجعه روبرو است. مهار این فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان، مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است

جمهوری اسلامی چهل سال است که محیط زیست را تخریب نموده و در حالی که منابع و ثروت های عظیم کشور را صرف نهادهای سرکوب، ارگان های تبلیغاتی و حوزه‌های علمیه در داخل و توسعه‌طلبی در خارج می‌کند، بودجه اندکی برای سازمان مديريت بحران اختصاص می دهد. بودجه حوزه های علميه قم ۱۷۳ برابر، آری صد و هفتاد و سه برابر بودجه سازمان مديريت بحران در سال ۱۳۹۷ بوده است. اکنون که سیل بخش وسیعی از کشور را ویران کرده و مردم را آواره نموده است، نهادهای حکومتی نتوانسته‌اند اقدامات چندان موثری انجام دهند. فقط طی این چند روز شماری از هموطنان کشته و تعداد زیادی از آنها جانشان در خطر قرار گرفته و در وضعیت فاجعه‌باری قرار دارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از دوستداران حزب و از هم‌میهنان در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند که با ایجاد نهادهای مردمی و با بهره‌گیری از ابتکارات خود و با خنثی کردن موانع حکومتی، به یاری آسیب دیدگان سیل بشتابند. کشور ما با یک فاجعه روبرو است. مهار این فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان، مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است.

 

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۶ مارس ۲۰۱۹

 

افزودن دیدگاه جدید