جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

میزگرد جمهوری خواهی: سیل، تخریب محیط زیست و سخنان نوروزی خامنه ای

۰۸ فروردين ۱۳۹۸

سخنرانان: دکتر مهمنش، دکتر حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید