سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

چهاردهه سوء مدیریت و بی توجهی به محیط زیست در ایران!

اظهار نظر و پرسش و پاسخ

۱۴ فروردين ۱۳۹۸

میهمانان برنامه:

خسرو بندری - مهندس کشاورزی و کارشناس مدیریت توسعه منابع آب

امیر ممبینی - نویسنده و کنشگر سیاسی زیست بومگرا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید