سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

جُنگ کارگری شماره 13

۱۷ فروردين ۱۳۹۸

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند!

- جنبش کارگری ترکیه در شرایط پساانتخابات

- سود، مقدم بر کار

- وضعیت دختران و زنان نوجوان و جوان در عرصه آموزش متوسطه و عالی - بخش دوم و پایانی

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش چهارم

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش دوازدهم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٨

افزودن دیدگاه جدید