سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ می ۲۰۲۰

جنگ کارگری شماره 14

۲۵ فروردين ۱۳۹۸

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- هزینه خسارات سیل را بنیادهای ثروتمند بپردازند!

- افزایش دستمزد کارکنان دولت قربانی اختلاف دولت و مجلس

- حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!

- به یاد کارگر فدائی، حسین قاسم نژاد

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش پنجم و پایانی

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش سیزدهم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۹

 

افزودن دیدگاه جدید