جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

 

 

برای حضور نیرومند در صحنه سیاسی کشور؛ - برای جامعه‌ای عادلانه؛ - برای جهانی بهتر و انسانی‌تر؛

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

دوستان اینکه عنوان کنم به ضرس قاطع کامنت مرا منتشر نمی کنید، کمی به دور از مروت سیاسی خواهد بود. ولی چون احتمال می رود به نقد سازنده و توصیه و پیشنهادات ارزنده توجه کافی مبذول ندارید، از درج موضع من خودداری خواهید کرد. بهرحال من مسئولیت خود می دانم که نقد خود را عنوان نمایم. ضمن اینکه اعتقاد به ضرورت گستردگی تشکل چپ ایران دارم. ولی تاکد می کنم در بازه زمانی خاص خود معنا یافته و روائی دارد. با این تفسیر برهه کنونی ایران مناسب طرح کنگره حزب چپ ایران نمی باشد. زیرا موضوعات مهمتر از برگزاری کنگره نیز وجود دارند. موضوعاتی از جمله اینکه در برش تاریخی کنونی که ترامپ و نئوکان ها تیر بیداد و تحریم را روانه قلب مردم نموده چرا حزب چپ ایران از موضوع مهم سیاست ضدایرانی ترامپ غافل شده و به طرح مسائل غیرعمده می پردازد؟ آیا مردم ایران بر این بی توجهی شما دوستان چپ نخواهند شورید و سیاست و کارزار های حزب چپ ایران را در خدمت منافع ملی ندانند. دوستان صرف نارضایتی حزبی به جمهوری اسلامی نباید از ایران و مردم شریف ش غافل شد.پس باید کارزار تبلغیغاتی صلح طلبانه حزب چپ ایران مصروف خنثی سازی اهداف ضدمردم ایران دولت ترامپ نئولیبرال شود تا از رهگذر نقد و محکوم شمردن سیاست تحریم نگاه مردم ایران را به سوی حزب چپ ایران جلب کرده باشید.
0

ویراستاری اسنادفراموش نشود
0

افزودن دیدگاه جدید