شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

تروریسم خواندن سپاه و عواقب ناشی از آن!

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

اظهارنظر و پرسش و پاسخ.

 

میهمانان برنامه:

- بهروز بیات، تحلیلگر سیاسی

- بهزاد کریمی، عضو حزب چپ ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید