چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

فعالیت های حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت اول ماه مه 2019 , 11 اردبیهشت 1398

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

فعالیت حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در دفاع ازمطالبات مدنی- صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان کشورمان و بازتاب اعتراضات و خواستهای آنان در جشن اول ماه مه در ده کشور

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری