شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

تروریسم خواندن سپاه پاسداران توسط ترامپ و عوافب ناشی از آن

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

سخنرانی و گفتگو با  آقایان بهروز بیات و بهزاد کریمی در پالتاک

ابن گفتگو در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 برابر با 5 مه 2019 انجام شده است   

گروه پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید