شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

ارزیابی حرکت اعتراضی کارگران و معلمان و احتمال خطر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی

۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

میهمانان: - همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور؛

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید