سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

خطر درگیری نظامی و موضع اپوزیسیون ایران

برنامه‌ای از گروه کار پالتاکی

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

میهمانان برنامه:

 

محمد امیدوار – سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران؛

 

بهروز خلیق – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید